Rozbudowa siedziby ELMAX

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: ?Rozbudowa Elmax-Hurt Żywicki Sp. J. poprzez dobudowę pomieszczeń oraz zakup środków trwałych”

Nazwa beneficjenta:
ELMAX-HURT ŻYWICKI SP. J.

Wartość projektu:
1 324 335,62 ZŁ

Wartość dofinansowania:
601 195,40 ZŁ

Okres realizacji:
01-07-2010 ? 15-06-2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl/

 

 

 

Beznazwy-1