ELMAX PO RAZ KOLEJNY BENEFICJENTEM DOTACJI Z FUNDUSZY UNIJNYCH!

efrr

Z dumą informujemy, że nasza Firma ELMAX-HURT ŻYWICKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:?Optymalizacja oraz maksymalizacja efektywności kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych?

Celem projektu jest usprawnienie kluczowych procesów biznesowych w modelu B2B, B2C oraz B2E, takich jak: proces zarządzania sprzedażą i kontrahentami, proces zaopatrzenia i dystrybucji, proces raportowania.

Planowane efekty to wzrost zatrudnienia, zwiększenie poziomu eksportu i wejście na nowe rynki zbytu oraz wzrost poziomu sprzedaży ogółem.

 

Wartość projektu: 966 780,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 393 000,00 PLN