INSTALACJE ALARMOWE

 

Odrębną grupę instalacji teletechnicznych stanowią systemy alarmowe, których głównym celem jest zasygnalizowanie zaistniałego zagrożenia.

Systemy alarmowe, ze względu na przeznaczenie, możemy podzielić w następujący sposób:

  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) ? mają zdecydowanie najszersze zastosowanie ze wszystkich dostępnych systemów alarmowych. Cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród osób prywatnych – w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej.
  • Systemy alarmu pożarowego (SAP) ? oprócz tego, że informują nas o wykrytym pożarze, przekazują również sygnały sterujące do urządzeń, odgrywających istotną rolę w scenariuszu pożarowym – zanim jeszcze na obiekcie pojawi się straż pożarna (np. sterowanie windami, sygnalizatorami, wentylatorami, systemem oddymiania, drzwiami na przejściach ewakuacyjnych, systemem DSO).

Aby system alarmowy spełniał prawidłowo swoją funkcję, należy właściwie dobrać typ oraz sposób rozmieszczenia urządzeń. Na początku warto się zastanowić, jakie są nasze oczekiwania w stosunku do systemu alarmowego.

Najprostszy system alarmowy składa się z centrali alarmowej, manipulatora oraz czujek wykrywających ruch (PIR). System alarmowy w takiej konfiguracji zasygnalizuje nam obecność intruza, kiedy będzie on już wewnątrz obiektu. Jeżeli dysponujemy większym budżetem, możemy zainwestować w system alarmowy, który powiadomi nas nieco wcześniej o obecności osoby niepowołanej, a mianowicie w momencie, kiedy włamywacz będzie się starał sforsować otwór drzwiowy lub okienny. W tym celu, wszystkie drzwi i okna, powinny być wyposażone w czujki kontaktronowe, podłączone do systemu alarmowego. Dodatkowo możemy się zdecydować na bariery podczerwieni, montowane od zewnątrz budynku.

Większość dostępnych systemów alarmowych ma możliwość wysyłania informacji o zdarzeniach w systemie na telefon komórkowy oraz umożliwia nam sterowanie niektórymi funkcjami na odległość. Wspomniane funkcje są realizowane poprzez moduł komunikacyjny, który jest zakupywany opcjonalnie.

Aby pomóc Państwu podjąć decyzję o zakupie odpowiedniego systemu alarmowego, zapewniamy bezpłatną wizytę naszego pracownika, w celu dokonania wizji lokalnej na obiekcie.

 

Ponadto oferujemy:

  • pomoc w doborze odpowiedniego systemu alarmowego;
  • wycenę systemu alarmowego;
  • szybką i profesjonalną instalację systemu alarmowego w oparciu o sprzęt posiadający stosowne dopuszczenia;
  • konserwację i 24h serwis systemów alarmowych;
  • atrakcyjne ceny oraz warunki płatności;

 

TELETECH  SERWIS  PROJE  REALIZ I CERT

KONTAKT