ZAWÓD: ELEKTRYK.

W ostatnim wydaniu tygodnika Twoje Tychy nr TT495 opowiadamy w roli eksperta o zagadnieniach związanych z zawodem elektryka z punktu widzenia pracodawcy. Co roku staramy się także aktywnie wspierać kształcenie uczniów przyjmując ich na praktyki, podczas których wykonują zadania związane z praktyczną nauką zawodu, poznają organizację pracy oraz przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł ukazał się w cyklu Tyskiej Kampanii Zawodowej 2017, która tym razem promuje są zawody elektryka i technika elektryka.