PROMOCJA EATON

ZŁAP OKAZJĘ!

Kup produkty firmy EATON za kwotę 2500 zł netto i odbierz nagrodę: kartę mediaexpert o wartości 100 zł brutto!

Aby otrzymać nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w ELMAX, który następnie należy przesłać (najpóźniej do 31 sierpnia 2020r.) wraz z kserokopią faktury potwierdzającej dokonanie zakupu na adres Organizatora zamieszczony w formularzu. Druk formularza można pobrać również poniżej. O przyznaniu nagród decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń. Przekazanie nagród bezpośrednio Uczestnikowi nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni roboczych po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Za zakup stanowiący wielokrotność wartości uprawniającej do otrzymania nagrody, uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba nagród. Jednak nie więcej jak 5 nagród dla jednego uczestnika. Szczegóły w regulaminie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN