DZIAŁANIE I BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ

Jak działa Twoja instalacja fotowoltaiczna i z jakich elementów się składa? I co jest potrzebne do uruchomienia systemu? Po pierwsze słońce, do którego każdy z nas ma dostęp i z którego możemy do woli korzystać. Po drugie instalacja, której wszystkie części składowe opisujemy poniżej. Po trzecie profesjonalna Firma, która zaprojektuje, zamontuje i uruchomi całą elektrownię. Zapraszamy do współpracy z działem Fotowoltaiki ELMAX!

ELEMENTY SKŁADOWE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Elementy składowe systemu fotowoltaicznego, czyli elektrowni słonecznej to:

 

  • panele słoneczne (fotowoltaiczne)
  • falownik/-iki fotowoltaiczne 1 lub 3 fazowe (inwerter)
  • systemowa konstrukcja wsporcza paneli
  • zabezpieczenia zmiennoprądowe (AC)
  • zabezpieczenia stałoprądowe (DC)
  • okablowanie wraz z trasami kablowymi
  • system monitoringu funkcjonowania elektrowni
  • inne elementy wynikające ze specyfiki obiektu lub terenu montażu

 

System może składać się z kilku lub ze wszystkich wymienionych elementów. Nasi przedstawiciele dobiorą odpowiedni układ i moc instalacji, tak aby była wydajna i zoptymalizowana.

PANELE SŁONECZNE

Moduły fotowoltaiczne zwane inaczej jako ogniwa fotowoltaiczne lub fotoogniwa są podstawowym elementem systemu, który wystawiony na działanie promieniowania słonecznego generuje prąd i napięcie stałe. Na rynku dostępne są różne modele paneli o zróżnicowanej mocy. Z definicji moduł fotowoltaiczny jest półprzewodnikiem, w którym następuje przemiana energi promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale w praktyce jest proste! Ponieważ ze światła słonecznego, jako odnawialnego źródła enerii możemy korzystać bez ograniczeń, a rozwój technologii sprawia, że fotoogniwa są coraz tańsze i produktywne. Prawdopodobnie dla przyszłych pokoleń będzie to już jedna z powszechnych metod produkcji prądu.

 

INWERTER (FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY)

Urządzenia przetwarzające prąd pozyskany przez panele i transformujące napięcie stałe generowane przez moduły fotowoltaiczne na napięcie i prąd przemienny o parametrach sieciowych (230/400 V, 50 Hz) nazywamy falownikami fotowoltaicznymi. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów falowników, najlepiej więc jego dobór pozostawić projektantowi instalacji fotowoltaicznej, który poleci najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.

 

KONSTRUKCJA DO MONTAŻU PANELI SŁONECZNYCH

Systemowe rozwiązania konstrukcyjno- wsporcze dostosowane są do montażu paneli na dachu (skośnym i płaskim), elewacji oraz wolnostojąco. Wykonane są z aluminium lub aluminium z elementami stalowymi. W zależności od poszycia dachowego i wariantu montażowego uzupełniane są o elementy montażowe odpowiednie dla danego poszycia dachowego (np. dachówka, blacho-dachówka, blacha trapezowa, konstrukcja przytwierdzana do dachów płaskich, konstrukcja balastowa itp.).

 

ZABEZPIECZENIA PRĄDU STAŁEGO (AC) I PRĄDU ZMIENNEGO (DC)

Zabezpieczenia prądu zmiennego, to aparatura elektryczna chroniąca stronę zmiennoprądową instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim wyróżniamy zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, przeciwprzepięciowe i różnicowo-prądowe. Instalujemy je w osobnej rozdzielni nN, rozdzielnicy pośredniej lub w rozdzielni głównej obiektu, na którym instalowana jest elektrownia fotowoltaiczna.

Z kolei zabezpieczenia prądu stałego, to aparatura elektryczna, która chroni stronę stałoprądową instalacji fotowoltaicznej. Składa się ona z zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych na poszczególnych łańcuchach modułów i przeciwprzepięciowych. Zabezpieczenia stałoprądowe montujemy w osobnej rozdzielni DC zlokalizowanej z reguły blisko modułów fotowoltaicznych lub inwertera.

OKABLOWANIE I TRASY KABLOWE

Kable rozprowadzają energię elektryczną z paneli przez zabezpieczenia do inwertera, a następnie do sieci elektrycznej nN obiektu. W pierwszej kolejności prąd przepływa przez okablowanie elektryczne  stałoprądowe przeznaczone do wykorzystania w systemach fotowoltaicznych i charakteryzujące się podwyższoną odpornością na promieniowanie UV. Dodatkowo posiadają podwójną izolację o podwyższonej odporności mechanicznej. Następnie prąd jest rozprowadzany przez kable elektryczne zmiennoprądowe, które są zaprojektowane z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami prawa. Co ważne okablowanie zawsze musi spełniać wymogi z uwzględnieniem warunków technicznych na terenie inwestycji, dozwolonego spadku napięcia, warunków zwarciowych i obciążalności prądowej.

Ponieważ posiadamy własną hurtownię elektryczną i współpracujemy z czołowymi producentami przewodów i kabli fotowoltaicznych, gwarantujemy Państwu najwyższą jakość komponentów jakich uzywamy przy montażu. Dlatego mają Państwo pewność długiej i bezpiecznej pracy swojej elektrowni.

Posiadamy także w swojej ofercie rozmaite systemy do prowadzenia kabli, takie jak trasy kablowe, korytka, kanały i peszle.

SYSTEM MONITORINGU PRACY ELEKTROWNI SŁONECZNEJ

Badanie i analiza pracy jest możliwa dzięki dodatkowemu, opcjonalnemu urządzeniu, które może zbierać dane inwertera i paneli słoneczych. Przede wszystkim służy do obserwowania pracy instalacji i jej parametrów elektrycznych takich jak: produkcja prądu i napięć na łańcuchach modułów fotowoltaicznych, mocy i napięcia na falownikach i w sieci, ilości energii wyprodukowanej w elektrowni w wybranych przedziałach czasowych.

Dzięki obserwacji funkcjonowania działania własnych fotoogniw możemy łatwo i szybko wykryć odchylenia w produkcji lub zużyciu energii i ewentualne błędy systemu. Ponadto ciągły zapis wszystkich danych oraz  czytelny sposób ich wizualizacji w formie wykresów pozwala użytkownikowi na sterownanie konsumpcją energii elektrycznej w domu lub w firmie oraz optymalizację produkcji prądu zużywanego na własne potrzeby. Co więcej, aplikacja stworzona jest w tak przystępny sposób, że nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!